Kullanıcı-Ziyaretçi Sözleşmesi
Bu site, VKM Group'a ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği kod, yazılım, veritabanı ve veritabanındaki tüm
bilgilerin ve malzemelerin tüm hakları münhasıran VKM Group'a aittir. Bu bilgiler telif hakları ve markalarla ile ilgili yasal
düzenlemelerle koruma altına alınmış olup bu bilgileri hiçbir suretle değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. www.yemeksirketleri.net sitesinin içerdiği malzemeyi yasa ve yönetmeliklere aykırı biçimde kullananlar hakkında her türlü talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla yasal takibat yapılacaktır.

Kullanım koşulları    
        
A) Genel Bilgi, Web Sitesi Tasarımı, Sınai ve Fikri Mülkiyet
Bu site münhasıran VKM Group'ye ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen, VKM Group tarafından ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler telif hakları ve markalarla ilgili yasa ve yönetmeliklerle korunmaktadır.

Tasarım, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız.

B) Veritabanında Yer Alan Malzemelerinin Kullanımı Konusunda Özel Kısıtlamalar
VKM Group'nin www.yemeksirketleri.net web sitesindeki veritabanında yer alan firmalara ait yazı, fotoğraf, grafik, logo ve iletişim bilgilerini kapsayan malzemeler, herhangi bir ortamda yeniden basılamaz, yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz, herhangi bir şekilde ticarete konu edilemez. VKM Group'nin www.yemeksirketleri.net web sitesindeki veritabanında yer alan firmalara ait bu malzemeler ya da onların kısımları, kişisel ve VKM Group ile rekabeti ve malzemeyi yeniden yayınlamayı hedeflemeyen ticari kullanım amaçları haricinde bir bilgisayarda saklanamaz. VKM Group, bu tür kaynaklardan doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan ya da ne şekilde olursa olsun sonuçlardan hiçbir suretle sorumlu değildir.

www.yemeksirketleri.net adresi üzerinden iletişim ve diğer bilgilerini kayıt etmiş olan ve / veya bu bilgileri www.yemeksirketleri.net üzerinde yer alan firmalar, bilgilerinin www.yemeksirketleri.net adresinde ve VKM Group'nin diğer tanıtım ve yayın araçlarında yayınlanacağını kabul etmiş sayılırlar. Bununla birlikte firmaların Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine e-posta göndermek ve / veya www.yemeksirketleri.net adresinde kendileri için ayrılmış olan bilgi giriş ekranlarında aksini belirtmek suretiyle bu haklarının birinden ya da tümünden feragat etme hakları saklıdır.

C) Telif
Kullanıcılar hiçbir suretle, bu sitedeki bilgileri VKM Group ile rekabeti ve malzemeyi yeniden yayınlamayı hedefleyen ticari kullanım
amacıyla kullanamazlar ancak kişisel faydalanmaları için kullanabilirler. VKM Group'nin önceden yazılı onayı olmadan, www.yemeksirketleri.net sitesindeki içeriğinin kopyalanması, yeniden yayınlanması veya yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.

D) Alınan Kullanıcı Mesajları
VKM Group, www.yemeksirketleri.net web sitesi ile ilgili gönderilen mesajların web sitesinde yayınlanması veya siteye koymama hakkını tek taraflı olarak saklı tutmakta olup yayınlanan mesajların içeriğine ilişkin VKM Group sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcı, www.yemeksirketleri.net web sitesi içeriğinde yeralan forum alanlarında önereceği fikirlerin VKM Group tarafından uygulamaya geçirilebileceğini peşinen kabul ve taahhüt etmekte olup bu durumda VKM Groupden telif ücreti ve sair ad altında herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

Kullanıcı, www.yemeksirketleri.net web sitesi hakkında yapmış olduğu yorumların VKM Group tarafından www.yemeksirketleri.net web sitesinin tanıtımında kullanılmasına peşinen muvaffakat eder.

Kullanıcı, www.yemeksirketleri.net web sitesinde kendi ticari işletme reklam bilgilerinin yayınlanması amacıyla ticari işletmesine ait marka, logo veya benzeri herhangi bir ticari işaretini www.yemeksirketleri.net web sitesine yüklediği takdirde, kendi marka, logo veya benzeri herhangi bir ticari işaretini herhangi bir süre ve sayı sınırlaması olmaksızın, yurtiçi ve yurtdışında, kendi ticari işletmesinin reklamının yapılması amacıyla sınırlı olmak üzere kayıt, kullanım ve yayınlama hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt etmiş olur. İşbu marka, logo veya benzeri herhangi bir ticari işaretinin Kullanıcının reklamı dahilinde kullanılması ile ilgili olarak VKM Group hakkında hiçbir suçlamada bulunmayacak, kendi marka, logo veya benzeri bir ticari işaretinin kullanıldığından bahisle telif hakkı talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve gayri kabili rücu taahhüt eder.

E) Üçüncü Kişilere Ait İçerik
www.yemeksirketleri.net web sitesi üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Ne VKM Group ne de onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili firmalar, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler 'olduğu gibi' sağlanmaktadır ve bu nedenle açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. VKM Group bunlarla ilgili olarak satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiden muaftır. VKM Group, malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez.

VKM Group, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan herhangi bir garanti vermez. Bu sebeplerden dolayı, herhangi bir üçüncü şahsa ait Web Sitesinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Siz, bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız.

F) Sorumluluğun Sınırlanması
İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, VKM Group, ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; www.yemeksirketleri.net web sitesinin ya da bu sitede yer alan malzemelerin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği zararlardan sorumlu değildir. www.yemeksirketleri.net web sitesini kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı VKM Group'nin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız.

G) Değişik Hükümler
Bu anlaşma, T.C. yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

H) Cookies
"Cookie" bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. "Cookie"ler web sitelerimizin ve servislerimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri
toplamaya ve yönetmeye yaramaktadır. Eğer bilgisayarınıza bir "cookie" gönderirsek, sizin bilginiz ve onayınız olmadan, sizinle ilgili bir
veri toplamayacaktır. O zamana kadar "cookie" sadece genel kullanım modellerini izleyecek ve sizi birey olarak tanımlamada
kullanılmayacaktır.

I) Erişim
Bize elektronik posta ile Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir üzerinden erişebilirsiniz.

J) Yasal uyarı sayfasının güncellenmesi
VKM Group, iş gereksinimlerine göre herhangi bir uyarı ya da önbildirim yapmaksızın sözleşme hükümlerini ve yemeksirketleri.net'daki herhangi bir içeriği tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Bundan dolayı siteyi her ziyaretinizde ilkeyi denetlemek için bu sayfayı ziyaret etmeniz gerekir.

K) VKM Group ve  ve yemeksirketleri.net logolarının ve bölüm anasayfası bağlantılarının www.yemeksirketleri.net ve VKM Group'ye bağlı olan diğer web siteleri dışında kalan web sitelerindeki kullanımı


1. VKM Group'nin başka türlü yetki vermiş olduğu durumlar hariç, www.yemeksirketleri.net ve VKM Group'ye bağlı diğer web siteleri dışında kalan web siteleri, aşağıda sağlanan logoları ("Logolar") kullanacaktır. Bu Logoları'ı bilgisayarınıza indirmekle, bu İlke'leri kabul etmiş sayılırsınız.

2. Logolar'ı ancak web sitenizde ve sadece yemeksirketleri.net'a işaret eden bir bağlantıya yer verme amaçlı olarak kullanabilirsiniz, başka hiçbir şekilde kullanamazsınız. Logolar, her zaman VKM Group'nin http://www.yemeksirketleri.net adresindeki anasayfasına yönlendirilmeli, tam ve eksiksiz bir bağlantıya sahip olmalıdır.

3. Logolar, Kullanıcının web sitesinde www.yemeksirketleri.net sitesine bir bağlantıdır, sitenize verilen bir destek değildirler. Logolar'ın bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz.

4. Logolar, sadece, VKM Group,  ve yemeksirketleri.net veya ürünlerine ya da hizmetlerine doğru atıfta bulunulan Web sayfalarında kullanılabilir ve atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. Kendi Web sayfanızın başlığı, diğer ticari marka amblemleriniz ve logolarınız en az Logolar kadar öne çıkmalıdır. Logoları, VKM Group tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek hiçbir şekilde gösteremezsiniz.

5. Logolar tek başına görünmelidir, Logolar'ın her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya metin öğelerle arasında bir minimum boşluk
olmalıdır. Logolar, başka herhangi bir logonun bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.

6. Logolar'ı, ebadı, boyutları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde değiştiremez, canlandıramaz, dönüştüremez ya da başka herhangi bir işlemden geçirerek, perspektifini veya iki boyutlu görünümünü bozamazsınız.

7. VKM Group'yi, www.yemeksirketleri.net web sitesini,  ve yemeksirketleri.net markasını, VKM Group'nin ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, VKM Group'nin fikri ya da başka haklarını gasp eden ya da herhangi bir yerel veya uluslararası yasayı çiğneyen hiç bir Web sitesinde Logolar'ı kullanamazsınız.

8. Bu Kullanım Şartları kapsamında, VKM Group'nin logolarında ya da ticari markalarında size herhangi bir lisans ya da başka bir hak
verilmemektedir. Logolar ancak bu anlaşmada izin verildiği şekilde ve ölçüde kullanılabilir. VKM Group, Logolar'ının kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. VKM Group, bu Kullanım Şartlarına uymayan, VKM Group'nin fikri sınai mülkiyet ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harekete geçme hakkını saklı tutar.


9. VKM Group, kullanıcının işbu uyarı metninde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde kullanıcının www.yemeksirketleri.net web sitesine erişimini herhangi bir neden belirtmeksizin ve önbildirimde bulunmaksızın engelleyerek, yasa ve yönetmelikler gereğince tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla uğramış olduğu her türlü zararın tazminini talep hakkını haizdir.

www.yemeksirketleri.net sitesindeki herhangi bir sayfayı kullanana yada ziyaret eden tüm şahıslar bu sözleşmeyi okumuş, ve kabul etmiş sayılır.